EURO STAR

Ltd

ABBREVIATIONS

(over 1400)


USED IN COMMERCIAL PRACTICE
OF THE INTERNATIONAL MERCHANT SHIPPING

A B C D E F H I JK L M N O P Q R S T U V W XYZF
1.F
Fahrenheit
за Фаренгейтом

2.F
Fathom
морська сажень

3.F
Freshwater Load Line (in summer)
Літня вантажна марка для прісної води

4.F
Farad
Фарада

5.F
Froude coefficient
коефіцієнт Фруда

6.F
Full load
повний вантаж

7.F.A. f.a.
Free alongside
Вільно вздовж борту

8.F.A.A. f.a.a.
Free of all average
Вільно від усякої аварії

9.f.a.c.
Fast as can (loading or discharging)
Так швидко, як можливо (навантаження і вивантаження)

10.F.A.C. FAC
Forwarding agent's commission
Комісія експедитора

11.f.a.c.a.c.
Fast as can (loading or discharging) as customary
Так швидко, як можливо (навантаження і вивантаження) за звичаями

12.F. & D. f. & d.
Freight and demurrage
Фрахт і демередж

13.f.a.d.
Full and down
На повну вантажомісткість

14.F. & H.E.
Fridays and Holidays excepted
П'ятниця та свята виключаються

15.f.a.q.
Free alongside quay or free at quay
Вільно уздовж причалу або вільно на причалі, франко-причал

16.f.a.q.
Fair, average quality
Гарне, середня якість

17.F.A.S. f.a.s.
Free alongside steamer or ship
Вільно вздовж борту судна, франко вздовж борту судна (ФАС)

18.fastcan (as)
fast (as the vessel) can receive / deliver
Так скоро, як тільки судно може отримувати / здавати (приймати / видавати)

19.fastcancop (as)
fast (as the vessel) can receive / deliver but according to the custom of the port
Так скоро, як тільки судно може отримувати / здавати (приймати / видавати) за звичаями порту

20.fath
Fathom
морська сажень

21.F.B. f.b.
Freight bill
Рахунок за перевезення груов

22.Fbd fbd
Freeboard
Висота надводного борту

23.FCL
Full container loadv Повний контейнерний вантаж
v 24.F.C. and S
Free of capture and seizure
Вільно від арешту і конфіскації

25.F.C.R. FCR
Forwarding agent's certificate of receipt
Розписка експедитора в отриманні вантажу

26.Fcst
Forecast
прогноз

27.F.C.T.
Forwarding agent's certificate of transport
Транспортний сертифікат експедитора

28.f.d.
Free discharge
Судно вільне від витрат за розвантаження

29.f.d.
Free delivery
Судно вільне від витрат з доставки

30.f.d.
Free dispatch
Відправлення

31.F / dp f / dp f.dp.
Free (of) dispatch
без диспача

32.F.E. FE
Far East (ern)
Далекий Схід, далекосхідний

33.Ferticonv Fertilizes Charter (Chamber of Shipping)v Чартер для добрив (Палата Судноплавства) "Фертікон"

34.FESCO
Far East Shipping Company, Vladivostok
Далекосхідне Морське пароплавство, Владивосток

35.F.F.A. f.f.a. F. f.a. Ffa
Free from alongside
Вільно вздовж борту, франко вздовж борту

36.f.f.a.
Free from average
Вільно від аварії

37.f.f.d.
Free from delivery
Уникло витрат за доставці вантажів

38.f.f.
Following
наступний

39.FFI
Free from infection
Вільно від інфекції

40.f.g.a.
Free of general average
Вільно від загальної аварії

41.F.G.A.
Foreign general average
Загальна аварія у закордонних законам

42.FGIS
Federal Grain Inspection Service
Хлібна інспекція США

43.Fgt.
Freight
Фрахт, вантаж

44.F.H.
Free harbour
вільна гавань

45.f.i.
Free in
Уникло витрат за навантаження

46.F.I.A. f.i.a.
Full interest admitted
Всі інтереси враховані

47.f.i. & o.
Free in and out
Уникло витрат за навантаження і вивантаження

48.f.i.a.s.
Free in and stowed
Уникло витрат за навантаження і укладанні

49.f.i.b.
Free into bunkers or barge
Вільно в бункері або на баржі, франко-бункер або баржа

50.f.i.c.
Freight, insurance, carriage
Фрахт, страхування, перевезення

51.f.i.h.
Free in harbour
Вільно в порту, франко-гавань

52.F.I.O. FIO f.i.o. fio
Free in and out
Уникло витрат за навантаження і вивантаження

53.f.i.o.
ex trim Free in and out excluding trimming
Уникло витрат за навантаження і вивантаження, виключаючи штивку

54.f.i.o.s.
Free in and out and stowed
Уникло витрат за навантаження і вивантаження і укладанні вантажів

55.f.i.o. s's trimming
Free in and out, vessel's trimming
Уникло витрат за навантаження і вивантаження вантажів, штивку за рахунок судна

56.f.i.o. s./t.
Free in and out stowed / trimmed
Уникло витрат за навантаження, розвантаження, укладанні / штивку

57.f.i.o.t.
Free in and out free trimmed
Уникло витрат за навантаження, розвантаження і штивку

58.firavv
First available vessels
Перше вільне судно

59.FIS
Freight, insurance and shipping charges
Фрахт, страхування і податки при навантаженні

60.f.i.t.
Free of income tax
Чи не оподатковуваний прибутковим податком

61.f.i.w.
Free into waggon
Вільно у вагоні, франко-вагон

62.f.l.
Free loading
Уникло витрат за навантаження

63.F.L. F / L f.l.
Full load
повний вантаж

64.F.L.N.
Following landing numbers
Згідно вивантажених числу місць

65.Floatainer
Floating container
плавучий контейнер

66.flocon
Floating container
плавучий контейнер

67.fl.pt.
Flash point
Температура спалаху

68.F.O. f.o.
Firm order
Тверде пропозицію, тверда оферта

69.F.O. f.o.
For orders
За вказівкою

70.f.o.
Free out
Уникло витрат за навантаження

71.f.o.
Free overside
Вільно на стропі, франко-строп судна

72.F.O. FO f.o.
Fuel oil
Рідке паливо, мазут

73.f.o.a.
Free of average
Вільно від аварії

74.f.o.a.a.
Free of all average
Вільно від усякої аварії

75.F.O.B. f.o.b.
Free on board
Вільно на борту, франко-борт

76.f.o.b. & t.
Free on board and trimmed
Вільно на борту і вільно від штивки, франко-борт і штивку

77.f.o.b. ex stowage
Free on board except stowage
Вільно на борту, за винятком укладання, франко-борт за винятком укладання

78.f.o.b. ex stowage / trimming
Free on board except stowage / trimming
Вільно на борту, за винятком укладання / штивки; франко-борт, виключаючи штивку

79.f.o.b. ex trim
Free on board excluding trimming
Вільно на борту за винятком штивки; франко-борт, виключаючи штивку

80.f.o.b.o.t.
Free on board, owners trimming
Вільно на борту, штивки за рахунок судновласників; франко-борт, штивку за рахунок судновласників

81.f.o.b. s's trimming
Free on board, vessel trimming
Вільно на борту, штивку за рахунок судна; франко-борт, штивку за рахунок судна

82.f.o.b. stowed
Free on board and free stowed
Вільно на борту і вільно від укладання; франко-борт, франко-борт і укладання

83.f.o.b. trim
Free on board and free trimmed
Вільно на борту і вільно від штивки; франко-борт і штивку

84.f.o.c.
Free of cost
Безкоштовно, безоплатно

85.FOC f.o.c.
Free of claim
Вільно від претензій

86.f.o.c.f.a.r.
Free of claim for accident reported
Вільно від претензій за повідомленими випадків

87.F.O.D. f.o.d.
Free of damage
Вільно від витрат за пошкодження

88.FONASBA
Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents, London
Федерація Національних Асоціацій Суднових Агентів та, Лондон

89.F.O.Q. f.o.q.
Free on quay
Вільно на причалі, франко-причал

90.F.O.R. f.o.r.
Free on rail
Вільно на ж / д, франко-ж / д

91.f.o.s.
Free of ship
Вільно на судні

92.f.o.t.
Free of turn
Вільно від очікування черги

93.f.o.t.
Free on train
Вільно у вагоні, франко-вагон

94.f.o.t.
Free on truck
Вільно на вантажівці, франко-вантажівка

95.F.O.W. f.o.w.
First open water
Перша відкрита вода

96.f.o.w.
Free on waggon
Вільно у вагоні, франко-вагон

97.F.P. FP
Flash point
Температура спалаху

98.F.P.
Free port
вільний порт

99.f.p.
Freight paid or freight prepared
фрахт сплачений

100.F.P.
Floating (or open) policy
Поліс з неоголошеної вартістю

101.F.P. f.p.
Fully paid
оплачено повністю

102.F.P.A. abs.
Free of particular average absolutely
Абсолютно вільний від приватної аварії

103.f.p.c.
For private circulation
Для приватного користування

104.F.p.i.l.
Full premium if lost
Повна премія при загибелі

105.F / R f.r.
Freight released
Дозвіл на видачу вантажу після оплати фрахту

106.F.r.c. f.r.s.
Free of reported casualty
Вільно за повідомленими пошкоджень

107.free in
Free of charge into vessel's holds
Уникло витрат за навантаження в трюми судна

108.Fri.
Friday
П'ятниця

109.Frt. frt. frgt.
Freight
Фрахт, вантаж

110.Frt. Fwd.frt. fwd
Freight forward
Оплата фрахту вперед

111.frt. ppd.
Freight prepaid
фрахт сплачений

112.f.s./t.
Free stowed / trimmed
Вільно від витрат з укладання / штивку

113.f.t.
Free (of) turn
Вільно від очікування черги

114.FTC
Fast time control
Мала стала часу (МПВ)

115.F.T. f.t.
Full terms
повні умови

116.Ft.3
Cubic foot
кубічний фут

117.F.T.W. FTW
Free trade wharf
Вільний торговий причал

118.FWC
Fully loaded weight and capacity
Повністю завантажений по вазі і місткості

119.F.W.D. fwd
Freshwater damage
Псування прісної води

120.f.y.i.
For your information
Для вашого відома

121.FY
Ferry
пором

122.FX
Frequency
частота

  F
  
 1. F Fahrenheit По Фаренгейту
 2. F Fathom Морская сажень
 3. F Freshwater Load Line (in summer) Летняя грузовая марка для пресной воды
 4. F Farad Фарада
 5. F Froude coefficient Коэффициент Фруда
 6. F Full load Полный груз
 7. F.A. f.a. Free alongside Свободно вдоль борта
 8. F.A.A. f.a.a. Free of all average Свободно от всякой аварии
 9. f.a.c. Fast as can (loading or discharging) Так быстро, как возможно (погрузка и выгрузка)
 10. F.A.C. FAC Forwarding agent's commission Комиссия экспедитора
 11. f.a.c.a.c. Fast as can (loading or discharging) as customary Так быстро, как возможно (погрузка и выгрузка) по обычаям
 12. F.&D. f.&d. Freight and demurrage Фрахт и демередж
 13. f.a.d. Full and down На полную грузовместимость
 14. F.&H.E. Fridays and Holidays excepted Пятница и праздники исключаются
 15. f.a.q. Free alongside quay or free at quay Свободно вдоль причала или свободно на причале, франко-причал
 16. f.a.q. Fair, average quality Хорошее, среднее качество
 17. F.A.S. f.a.s. Free alongside steamer or ship Свободно вдоль борта судна, франко вдоль борта судна (ФАС)
 18. fastcan (as) fast (as the vessel) can receive/deliver Так скоро, как только судно может получать/сдавать (принимать/выдавать)
 19. fastcancop (as) fast (as the vessel) can receive/deliver but according to the
  custom of the port Так скоро, как только судно может
  получать/сдавать (принимать/выдавать) по обычаям порта
 20. fath Fathom Морская сажень
 21. F.B. f.b. Freight bill Счет за перевозку груов
 22. Fbd fbd Freeboard Высота надводного борта
 23. FCL Full container load Полный контейнерный груз
 24. F.C. and S Free of capture and seizure Свободно от ареста и конфискации
 25. F.C.R. FCR Forwarding agent's certificate of receipt Расписка экспедитора в получении груза
 26. Fcst Forecast Прогноз
 27. F.C.T. Forwarding agent's certificate of transport Транспортный сертификат экспедитора
 28. f.d. Free discharge Судно свободно от расходов за разгрузку
 29. f.d. Free delivery Судно свободно от расходов по доставке
 30. f.d. Free dispatch Бесплатная отправка
 31. F/dp f/dp f.dp. Free (of) dispatch Без диспача
 32. F.E. FE Far East(ern) Дальний Восток, дальневосточный
 33. Ferticon Fertilizes Charter (Chamber of Shipping) Чартер для удобрений (Палата Судоходства) "Фертикон"
 34. FESCO Far East Shipping Company, Vladivostok Дальневосточное Морское Пароходство, Владивосток
 35. F.F.A. f.f.a. F. f.a. Ffa Free from alongside Свободно вдоль борта, франко вдоль борта
 36. f.f.a. Free from average Свободно от аварии
 37. f.f.d. Free from delivery Свободно от расходов по доставке грузов
 38. f.f. Following Следующий
 39. FFI Free from infection Свободно от инфекции
 40. f.g.a. Free of general average Свободно от общей аварии
 41. F.G.A. Foreign general average Общая авария по иностранным законам
 42. FGIS Federal Grain Inspection Service Хлебная инспекция США
 43. Fgt. Freight Фрахт, груз
 44. F.H. Free harbour Свободная гавань
 45. f.i. Free in Свободно от расходов по погрузке
 46. F.I.A. f.i.a. Full interest admitted Все интересы учтены
 47. f.i.& o. Free in and out Свободно от расходов по погрузке и выгрузке
 48. f.i.a.s. Free in and stowed Свободно от расходов по погрузке и укладке
 49. f.i.b. Free into bunkers or barge Свободно в бункере или на барже, франко-бункер или баржа
 50. f.i.c. Freight, insurance, carriage Фрахт, страхование, перевозка
 51. f.i.h. Free in harbour Свободно в порту, франко-гавань
 52. F.I.O. FIO f.i.o. fio Free in and out Свободно от расходов по погрузке и выгрузке
 53. f.i.o. ex trim Free in and out excluding trimming Свободно от расходов по погрузке и выгрузке, исключая штивку
 54. f.i.o.s. Free in and out and stowed Свободно от расходов по погрузке и выгрузке и укладке грузов
 55. f.i.o. s's trimming Free in and out, vessel's trimming Свободно от расходов по погрузке и выгрузке грузов, штивка за счет судна
 56. f.i.o. s./t. Free in and out stowed/trimmed Свободно от расходов по погрузке, выгрузке, укладке/штивке
 57. f.i.o.t. Free in and out free trimmed Свободно от расходов по погрузке, выгрузке и штивке
 58. firavv First available vessels Первое свободное судно
 59. FIS Freight, insurance and shipping charges Фрахт, страхование и налоги при погрузке
 60. f.i.t. Free of income tax Не облагаемый подоходным налогом
 61. f.i.w. Free into waggon Свободно в вагоне, франко-вагон
 62. f.l. Free loading Свободно от расходов по погрузке
 63. F.L. F/L f.l. Full load Полный груз
 64. F.L.N. Following landing numbers Согласно выгруженному числу мест
 65. Floatainer Floating container Плавучий контейнер
 66. flocon Floating container Плавучий контейнер
 67. fl.pt. Flash point Температура вспышки
 68. F.O. f.o. Firm order Твердое предложение, твердая оферта
 69. F.O. f.o. For orders По указанию
 70. f.o. Free out Свободно от расходов по погрузке
 71. f.o. Free overside Свободно на стропе, франко-строп судна
 72. F.O. FO f.o. Fuel oil Жидкое топливо, мазут
 73. f.o.a. Free of average Свободно от аварии
 74. f.o.a.a. Free of all average Свободно от всякой аварии
 75. F.O.B. f.o.b. Free on board Свободно на борту, франко-борт
 76. f.o.b.& t. Free on board and trimmed Свободно на борту и свободно от штивки, франко-борт и штивка
 77. f.o.b. ex stowage Free on board except stowage Свободно на борту, за исключением укладки, франко-борт за исключением укладки
 78. f.o.b. ex stowage/trimming Free on board except stowage/trimming Свободно на борту, за исключением укладки/штивки; франко-борт, исключая штивку
 79. f.o.b. ex trim Free on board excluding trimming Свободно на борту за исключением штивки; франко-борт, исключая штивку
 80. f.o.b.o.t. Free on board, owners trimming Свободно на борту, штивки за счет судовладельцев; франко-борт, штивка
  за счет судовладельцев
 81. f.o.b. s's trimming Free on board, vessel trimming Свободно на борту, штивка за счет судна; франко-борт, штивка за счет судна
 82. f.o.b. stowed Free on board and free stowed Свободно на борту и свободно от укладки; франко-борт, франко-борт и укладка
 83. f.o.b. trim Free on board and free trimmed Свободно на борту и свободно от штивки; франко-борт и штивка
 84. f.o.c. Free of cost Бесплатно, безвозмездно
 85. FOC f.o.c. Free of claim Свободно от претензий
 86. f.o.c.f.a.r. Free of claim for accident reported Свободно от претензий по сообщенным случаям
 87. F.O.D. f.o.d. Free of damage Свободно от расходов за повреждения
 88. FONASBA Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents, London Федерация Национальных Ассоциаций Судовых Брокеров и Агентов, Лондон
 89. F.O.Q. f.o.q. Free on quay Свободно на причале, франко-причал
 90. F.O.R. f.o.r. Free on rail Свободно на ж/д, франко-ж/д
 91. f.o.s. Free of ship Свободно на судне
 92. f.o.t. Free of turn Свободно от ожидания очереди
 93. f.o.t. Free on train Свободно в вагоне, франко-вагон
 94. f.o.t. Free on truck Свободно на грузовике, франко-грузовик
 95. F.O.W. f.o.w. First open water Первая открытая вода
 96. f.o.w. Free on waggon Свободно в вагоне, франко-вагон
 97. F.P. FP Flash point Температура вспышки
 98. F.P. Free port Свободный порт
 99. f.p. Freight paid or freight prepared Фрахт оплачен
 100. F.P. Floating (or open) policy Полис с необъявленной стоимостью
 101. F.P. f.p. Fully paid Оплачено полностью
 102. F.P.A. abs. Free of particular average absolutely Абсолютно свободный от частной аварии
 103. f.p.c. For private circulation Для частного пользования
 104. F.p.i.l. Full premium if lost Полная премия при гибели
 105. F/R f.r. Freight released Разрешение на выдачу груза после оплаты фрахта
 106. F.r.c. f.r.s. Free of reported casualty Свободно по сообщенным повреждениям
 107. free in Free of charge into vessel's holds Свободно от расходов по погрузке в трюмы судна
 108. Fri. Friday Пятница
 109. Frt. frt. frgt. Freight Фрахт, груз
 110. Frt. Fwd.frt. fwd Freight forward Оплата фрахта вперед
 111. frt. ppd. Freight prepaid Фрахт оплачен
 112. f.s./t. Free stowed/trimmed Свободно от расходов по укладке/штивке
 113. f.t. Free (of) turn Свободно от ожидания очереди
 114. FTC Fast time control Малая постоянная времени (МПВ)
 115. F.T. f.t. Full terms Полные условия
 116. Ft.3 Cubic foot Кубический фут
 117. F.T.W. FTW Free trade wharf Свободный торговый причал
 118. FWC Fully loaded weight and capacity Полностью загруженный по весу и вместимости
 119. F.W.D. fwd Freshwater damage Порча пресной воды
 120. f.y.i. For your information Для вашего сведения
 121. FY Ferry Паром
 122. FX Frequency Частота

Счетчик PR-CY.Rank Херсонский ТОП