EURO STAR

Ltd

ABBREVIATIONS

(over 1400)


USED IN COMMERCIAL PRACTICE
OF THE INTERNATIONAL MERCHANT SHIPPING

A B C D E F H I JK L M N O P Q R S T U V W XYZ
W

1.W Winter freeboard mark Зимова вантажна марка
2.W Displacement weight вагове водотоннажність
3.W. W West Захід
4.W.A. W / A w.a. With average Включаючи приватну аварію
5.War. Warrant Повноваження, ордер
6.W.B. WB Water ballast водяний баласт
7.W.B. w.b. Way bill Накладна, транспортна накладна
8.W.B.S. w.b.s. Without benefit of salvage (to the insurer) Без винагороду (страхувальника) за порятунок
9.W.C. West Coast Західне побережжя
10.W.C.C.O.N. WCCON Whether cleared customs or not Незалежно від того, судно очищено митницею чи ні
11.W.C.U.K. West coast of the U.K. Західне узбережжя (порту) Сполученого Королівства
12.W / d w.d. wd Working day (s) Робочі дні
13.W.E.C.H.O.N. wECHON wechon Whether entered at customs house or not Незалежно від того, судно оформлено митницею чи ні
14.w.e.f. With effect from Дійсно (вступає в силу) з ...
15.WESTMED Western Mediterranean західне Середземномор'ї
16.w.f.n. Without further notice Без подальшого повідомлення
17.w.g. Weight guaranteed вага гарантований
18.W.H. w.h. Workable hatch Робочий люк
19.Whf. whf. whvs Wharf, wharves Пристань, пірс
20.whfg. Wharfage причальний збір
21.whs (e) Warehouse Склад, сховище
22.w.h.w.d. Weather half-working day Половина робочого погожого дня
23.whwwday Per workable hatch and weather working day На робочий люк і погожий робочий день
24.w.i.b.o.n. wibon Whether in berth or not Незалежно від того, судно біля причалу чи ні
25.w.i.f.p.o.n. wifpon Whether in free practice / pratique or not Незалежно від того, судно отримало вільну практику чи ні
26.w.i.p.o.n. wipon Whether in port or not Незалежно від того, судно в порту чи ні
27.wkds. Weekdays Будні дні
28.wkg. Working Робочий
29.wkly. Weekly щотижня
30.WL, W.L. Waterline ватерлінія
31.Wm wm Watermark Марка поглиблення
32.W.M. W / M w / m Weight and / or measurement За вагою і / або обміру
33.Wmk wmk Watermark Марка поглиблення
34.W.N.A. Winter North Atlantic Freeboard or Load Line Mark Зимова вантажна марка для Північної Атлантики
35.w.n.w.d. Weather non-working day Погожий неробочий день
36.W.o.b. w.o.b. Washed overboard Змито за борт (вільний)
37.W.O.G. w.o.g. With other goods З іншими вантажами
38.W.O.L. Wharf owners liability За відповідальністю власників причалу
39.Worldscale Worldwide Tanker Nominal Freight Scale Шкала базисних номінальних фрахтових ставок для танкерів
40.W / P w.p. Waterproof водонепроникний
41.W.P. w.p. wp Weather permitting Якщо дозволяє погода
42.W.P. w.p. Without prejudice Без шкоди будь-яким існуючим правам
43.W.P.A. WPA wpa With particular average Включаючи приватну аварію
44.W.P.d. (Per) Weather permitting day (На) Погожий день
45.W.R. W / R w.r. Warehouse receipt складська розписка
46.w.r. War risk військові ризики
47.WRN Western західний
48.wrfg Wharfage причальний збір
49.W.R.O. WRO wro War risks only Тільки військові ризики
50.W.S. WS Worldscale (Worldwide Tanker Nominal Freight Scale) Шкала базисних номінальних фрахтових ставок для танкерів
51.WS 65 W.65 Worldscale 65 Шкала базисних номінальних фрахтових ставок для танкерів
52.WS 130 W.130 Worldscale 130 Шкала базисних номінальних фрахтових ставок для танкерів
53.W.T. w.t. Watertight водонепроникний
54.wt. Weight вага
55.wt. wt Without Без, за ??винятком
56.Wtd. Warranted гарантований
57.wt prej Without prejudice Без шкоди будь-яким існуючим правам
58.W.T.S. Working time saved Врятоване робочий час
59.w / v Weight / volume Вага / об'єм
60.W.W. Weather working days Погожі робочі дні
61.W.W.D. w.w.d. (Per) Weather working day (На) Погожий робочий день
62.W / W days Weather working days Погожі робочі дні
63.W.W.D.S. Weather working days Погожі робочі дні
64.W.W.D.S.H.E.X. Weather working days SHEX Погожі робочі дні, неділі та свята виключаються
  W
 1. W Winter freeboard mark Зимняя грузовая марка
 2. W Displacement weight Весовое водоизмещение
 3. W. W West Запад
 4. W.A. W/A w.a. With average Включая частную аварию
 5. War. Warrant Полномочие, ордер
 6. W.B. WB Water ballast Водяной балласт
 7. W.B. w.b. Way bill Накладная, транспортная накладная
 8. W.B.S. w.b.s. Without benefit of salvage (to the insurer) Без вознаграждение (страхователя) за спасение
 9. W.C. West Coast Западное побережье
 10. W.C.C.O.N. WCCON Whether cleared customs or not Независимо от того, судно очищено таможней или нет
 11. W.C.U.K. West coast of the U.K. Западное побережье (порта) Соединенного Королевства
 12. W/d w.d. wd Working day(s) Рабочие дни
 13. W.E.C.H.O.N. WECHON wechon Whether entered at customs house or not Независимо от того, судно оформлено таможней или нет
 14. w.e.f. With effect from Действительно (вступает в силу) с …
 15. WESTMED Western Mediterranean Западное Средиземноморье
 16. w.f.n. Without further notice Без последующего уведомления
 17. w.g. Weight guaranteed Вес гарантирован
 18. W.H. w.h. Workable hatch Рабочий люк
 19. Whf. whf. whvs Wharf, wharves Пристань, пирс
 20. whfg. Wharfage Причальный сбор
 21. whs(e) Warehouse Склад, хранилище
 22. w.h.w.d. Weather half-working day Половина рабочего погожего дня
 23. whwwday Per workable hatch and weather working day На рабочий люк и погожий рабочий день
 24. w.i.b.o.n. wibon Whether in berth or not Независимо от того, судно у причала или нет
 25. w.i.f.p.o.n. wifpon Whether in free practice/pratique or not Независимо от того, судно получило свободную практику или нет
 26. w.i.p.o.n. wipon Whether in port or not Независимо от того, судно в порту или нет
 27. wkds. Weekdays Будние дни
 28. wkg. Working Рабочий
 29. wkly. Weekly Еженедельно
 30. WL, W.L. Waterline Ватерлиния
 31. Wm wm Watermark Марка углубления
 32. W.M. W/M w/m Weight and/or measurement По весу и/или обмеру
 33. Wmk wmk Watermark Марка углубления
 34. W.N.A. Winter North Atlantic Freeboard or Load Line Mark Зимняя грузовая марка для Северной Атлантики
 35. w.n.w.d. Weather non-working day Погожий нерабочий день
 36. W.o.b. w.o.b. Washed overboard Смыт за борт (волной)
 37. W.O.G. w.o.g. With other goods С другими грузами
 38. W.O.L. Wharf owners liability За ответственностью владельцев причала
 39. Worldscale Worldwide Tanker Nominal Freight Scale Шкала базисных номинальных фрахтовых ставок для танкеров
 40. W/P w.p. Waterproof Водонепроницаемый
 41. W.P. w.p. wp Weather permitting Если позволяет погода
 42. W.P. w.p. Without prejudice Без ущерба каким-либо существующим правам
 43. W.P.A. WPA wpa With particular average Включая частную аварию
 44. W.P.d. (per) Weather permitting day (на) Погожий день
 45. W.R. W/R w.r. Warehouse receipt Складская расписка
 46. w.r. War risk Военные риски
 47. WRN Western Западный
 48. wrfg Wharfage Причальный сбор
 49. W.R.O. WRO wro War risks only Только военные риски
 50. W.S. WS Worldscale (Worldwide Tanker Nominal Freight Scale) Шкала базисных номинальных фрахтовых ставок для танкеров
 51. WS 65 W.65 Worldscale 65 Шкала базисных номинальных фрахтовых ставок для танкеров
 52. WS 130 W.130 Worldscale 130 Шкала базисных номинальных фрахтовых ставок для танкеров
 53. W.T. w.t. Watertight Водонепроницаемый
 54. wt. Weight Вес
 55. wt. wt Without Без, за исключением
 56. Wtd. Warranted Гарантированный
 57. wt prej Without prejudice Без ущерба каким-либо существующим правам
 58. W.T.S. Working time saved Спасенное рабочее время
 59. w/v Weight/volume Вес/объем
 60. W.W. Weather working days Погожие рабочие дни
 61. W.W.D. w.w.d. (per) Weather working day (на) Погожий рабочий день
 62. W/W days Weather working days Погожие рабочие дни
 63. W.W.D.S. Weather working days Погожие рабочие дни
 64. W.W.D.S.H.E.X. Weather working days SHEX Погожие рабочие дни, воскресенья и праздники исключаются


Счетчик PR-CY.Rank Херсонский ТОП