EURO STAR

Ltd
Персонал Євро Стар і реквізити компанії Крюiнг, вакансії. Робота для морякiв - відкриті вакансії. Крюiнговi агентства СНД Порти, суда, компанії... Офшорний флот...

Херсонський суднобудівний завод

ХСЗ - єдине суднобудівне підприємство України, що веде будівництво повнокомплектних танкерів і суховантажних суден. У будівництві знаходяться 3 повнокомплектних танкера проекту RST27 для компанії SVL Мальта і 6 офшорних конструкцій для італійської компанії SAIPEM. Ведеться робота по залученню на завод виробничих робітників. Оголошена програма набору передбачає збільшення чисельності персоналу в 2012 році на 800 осіб. Основними напрямками діяльності явл-ся суднобудування, модернізація і ремонт судів. Виробничі потужності дозволяють будувати різні типи суден включаючи бурові й різні багатоцільові суду.
На ХСЗ працюють такі виробництва:
Складально-зварювальне - складання і зварювання металевих секцій і блоків усіх видів (плоских і об'ємних). Виготовляє секції та блоки розміром 16 м на 25,3 м, вагою 85 т. - 180 т., З використанням мостових кранів вантажопідйомністю 5 - 125 т., Підлозі та автоматичного зварювального устаткування.
Металообробне - роботи за попередньою обр. метало-прокату (правка, чистка, грунтовка), вирізка та гнучка. Виправлення, чистка та різання листового металопрокату товщиною 3 - 50 мм., Макс розміром 3200 на 16000 мм. на машинах плазмової та газ. різання. Гибочноє обладнання позвол. виконувати згинання деталей з листа товщиною 1 - 50 мм всіх типів і форм, в тому числі складну погибь за шаблонами та каркасами, штампування денець з листа товщиною 6 - 10 мм, діаметром 350 - 800 мм, а так само згинання деталей з профільного металопрокату.
На виробництві изготавли-ся також:
- заготовки для сегментів, дверні отвори і внутрен. насичення веж вітроенергетичних установок;
- деталі ємностей і резервуарів для підприємств нафтохімічної, атомної та харчової промисловості;
- деталі дорожностроительной і вантажної техніки для важкого машинобудування;
- деталі прогонових будов мостів.
Стапельне здійснення. формування міцного корпусу на 2-х будівельних майданчиках:
Промисловий майданчик N1 - блоки масою до 2000 т. Формуються в корпусі великих блоків (ККБ) з подальшим переміщенням на стапель (2 стапельні лінії по 300 м. Кожна). Можливе будівництво суден довжиною до 180 м., Шириною до 25,5 м., Спусковим вагою до 10000 т. Промисловий майданчик N2 - формування корпусів здійснюється в закритому елінгу на 2-х стапельних лініях. Довжина кожної лінії - 240 м., Ширина - 36м .. Можливо будівництво суден довжиною до 140 м. І шириною до 32м.
Механо-монтажне - роботи по збірці агрегатів, монтаж гл. і доп. механізмів, пристроїв, валопроводов також остаточний монтаж з випробуванням трубопроводів. Надає роботи по ремонту, діагностиці обладнання, гл. двигуна, ремонту та налагодження суднових сист. управл. і контролю.
Труба-монтажне здійснює виготовлення систем трубопроводів і подальшим їх монтажем на судні. Виробництв. потужність складає близько 5000т. труб в рік і дозволяє виконувати слід. види робіт: виготовлені. прямих сталевих труб з міднонікілєвих сплавів також мідних і нержавіючих сталей довжиною до 12 м., діаметром 32 - 219 мм., 219 - 450 мм. Виготовлення гнутих сталевих труб, з МНЖ, МЗР і нержавіючих сталей довжиною до 12 м., Діаметром 32 - 219 мм., 219 - 450мм. Виготовлення прямих і гнутих труб з відростками до 12 м., Діаметром 32 - 219 мм., 219 - 450 мм. (Труб з МНЖ, МЗР).
Добудовних роботи по монтажу обрешетніка, формуванню приміщень в модульній системі, доізоляціонное і послеізоляціонное насичення, кріплення слушних речей, обладнання, меблів, деталей кріплення рангоуту, такелаж.
Малярно-добудовних - малярні і добудовні роботи на судах (монтаж модульної зашивання, ізоляції, виготовлення і монтаж меблів, нанесення лакофарбових покриттів, укладання лінолеуму), а також дробеструйную очищення, бластіровку зварних швів і поверхонь під фарбування.
Виробництво з виготовлення машинобудівної частини включає ділянку складання, зварювання, теплова різання, штампування, фарбування і повна механічна обробка чорних і кольорових металів (розточування, стругання, карусельна обробка, обробка на верстатах з ЧПУ) також термообробка деталей.
Виробництво оснащення і пластмас виробляє будь-які прес-форми і оснащення для виготовлення виробів із пластмас
Портова діяльність:
гарне розташування перевантажувального комплексу дозволяє цілий рік приймати судна і виробляти цілодобові роботи з перевантаження різних типів генгрузов: ліс, продукція з лісоматеріалів, метал, будматеріали в біг-бегах, польотах, 20, 40 фут. контейнерах, негабаритних вантажів, що прибувають водним, залізничним і автомобільним транспортом. Причал довжиною 365 м. Оснащений 2-ма портальні крани вантажопідйомністю 100/16 т. Кожен і краном вантажопідйомністю 10 т. Це дає можливість обслуговувати судна з макс. довжиною 200 м. і осадкою до 6,6 м. Примикають до причалу залізничні колії дозволяють розмістити до 100 вагонів. Причал оснащений відкритим майданчиком площею 19000 кв. м., критими складами площею 1700 метрів. Комплекс має досвід перевантаження великих великогабаритних металоконструкцій з судна на баржу з подальшим відправленням вгору по Дніпру.
Заводом освоєно модернізація судів подовження корпусів, нарощування бортів, підняття комингсов трюмів, переобладнання люкових закриттів, що дозволяє замовнику збільшувати ДВТ і обсяги.

Херсонский судостроительный завод


ХСЗ – единственное судостроительное предприятие Украины, ведущее строительство полнокомплектных танкеров и сухогрузных судов. В строительстве находятся 3 полнокомплектных танкера проекта RST27 для компании SVL Мальта и 6 оффшорных конструкций для итальянской компании SAIPEM. Ведется работа по привлечению на завод производственных рабочих. Объявленная программа набора предусматривает увеличение численности персонала в 2012 году на 800 человек.
Основными направлениями деятельности явл-ся судостроение, модернизация и ремонт судов. Производственные мощности позволяют строить различные типы судов включая буровые и разные многоцелевые суда.
На ХСЗ работают следующие производства:
Сборочно-сварочное - сборка и сварка металлических секций и блоков всех видов (плоских и объемных). Изготавливает секции и блоки габаритом 16 м на 25,3 м, весом 85 т. - 180 т., с использованием мостовых кранов грузоподъемностью 5 - 125 т., полу и автоматического сварочного оборудования.
Металлообрабатывающее - работы по предварительной обр. металло-проката (правка, чистка, грунтовка), вырезка и гибка. Правка, чистка и резка листового металлопроката толщиной 3 - 50 мм., макс габаритом 3200 на 16000 мм. на машинах плазменной и газ. резки. Гибочное оборудование позвол. выполнять гибку деталей из листа толщиной 1 - 50 мм всех типов и форм, в том числе сложную погибь по шаблонам и каркасам, штамповку донышек из листа толщиной 6 - 10 мм, диаметром 350 - 800 мм, а так же гибку деталей из профильного металлопроката.
На производстве изготавл-ся также:
- заготовки для сегментов, дверные проёмы и внутрен. насыщение башен ветроэнергетических установок;
- детали емкостей и резервуаров для предприятий нефтехимической, атомной и пищевой промышленности;
- детали дорожностроительной и погрузочной техники для тяжелого машиностроения;
- детали пролетных строений мостов.
Стапельное осущ. формирование прочного корпуса на 2-х строительных площадках:
Промышленная площадка N1 – блоки массой до 2000 т. формируются в корпусе крупных блоков (ККБ) с последующим перемещением на стапель (2 стапельные линии по 300 м. каждая). Возможно строительство судов длиной до 180 м., шириной до 25,5 м., спусковым весом до 10000 т. Промышленная площадка N2 – формирование корпусов осуществляется в закрытом эллинге на 2-х стапельных линиях. Длина каждой линии – 240 м., ширина – 36м.. Возможно строительство судов длиной до 140 м. и шириной до 32м.
Механо-монтажное - работы по сборке агрегатов, монтаж гл. и всп. механизмов, устройств, валопроводов также окончательный монтаж с испытанием трубопроводов. Оказывает работы по ремонту, диагностике оборудования, гл. двигателя, ремонту и наладке судовых сист. управл. и контроля.
Трубо-монтажное осуществляет изготовление систем трубопроводов и последующим их монтажом на судне. Производств. мощность составляет порядка 5000т. труб в год и позволяет выполнять след. виды работ: Изготовл. прямых стальных труб из медноникелевых сплавов также медных и нержавеющих сталей длиной до 12 м., диаметром 32 - 219 мм., 219 - 450 мм. Изготовление гнутых стальных труб, из МНЖ, МЗР и нержавеющих сталей длиной до 12 м., диаметром 32 - 219 мм., 219 - 450мм. Изготовление прямых и гнутых труб с отростками до 12 м., диаметром 32 - 219 мм., 219 - 450 мм. (труб из МНЖ, МЗР).
Достроечное работы по монтажу обрешетника, формированию помещений в модульной системе, доизоляционное и послеизоляционное насыщение, крепление дельных вещей, оборудования, мебели, деталей крепления рангоута, такелаж.
Малярно-достроечное - малярные и достроечные работы на судах (монтаж модульной зашивки, изоляции, изготовление и монтаж мебели, нанесение лакокрасочных покрытий, укладка линолеума), а также дробеструйную очистку, бластировку сварных швов и поверхностей под покраску.
Производство по изготовлению машиностроительной части включает участок сборки, сварка, тепловая резка, штамповка, окраска и полная механическая обработка черных и цветных металлов (расточка, строжка, карусельная обработка, обработка на станках с ЧПУ) также термообработка деталей.
Производство оснастки и пластмасс производит любые пресс-формы и оснастку для изготовления изделий из пластмасс
Портовая деятельность: хорошее расположение перегрузочного комплекса позволяет круглогодично принимать суда и производить круглосуточные работы по перегрузке разных типов генгрузов: лес, продукция из лесоматериалов, металл, стройматериалы в биг-бегах, полетах, 20 , 40 фут. контейнерах, негабаритных грузов, прибывающих водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Причал длиной 365 м. оснащен 2-мя портальными кранами грузоподъемностью 100/16 т. каждый и краном грузоподъемностью 10 т. Это дает возможность обслуживать суда с макс. длиной 200 м. и осадкой до 6,6 м. Примыкающие к причалу железнодорожные пути позволяют разместить до 100 вагонов. Причал оснащен открытой площадкой площадью 19000 кв. м., крытыми складами площадью 1700 метров. Комплекс имеет опыт перегрузки больших крупногабаритных металлоконструкций с судна на баржу с последующей отправкой вверх по Днепру.
Заводом освоена модернизация судов удлинение корпусов, наращивание бортов, поднятие комингсов трюмов, переоборудование люковых закрытий, что позволяет заказчику увеличивать ДВТ и объемы.

Объявления о продаже авто в Чебоксарах можно встретить повсюду. Рекомендуем актуальные авто объявления в Чебоксарах https://vk.com/autosale21 с постоянным обновлением предложений.

Наш персонал и реквизиты компании Морской бизнес:Крюинг. Агентирование. Фрахтование. Сюрвейерские услуги. Техобслуживание и снабжение судов. Морской тур Херсон-Стамбул-Херсон. Оформление паспорта моряка. Необходимые документы. Анкета для моряка и др. Работа для моряков - открытые вакансии. Др. открытые вакансии. Крюинговые агентства СНГ Порты, суда, компании... Оффшорный флот...


Счетчик PR-CY.Rank Херсонский ТОП